Ortaokul

Ortaokulumuzda, öğrencilerimizin akademik, bilişsel, manevi ve yetkinlik gelişimine odaklanarak eğitim programlarımız düzenlenilir. Sınıf düzeylerine gerçekleştirilen eğitim programlarımız içerisinde öğrencilerimizin hem sosyal hem de akademik gelişimlerini önemsenilmektedir.
Düzenlenen atölyeler, dönüştürülebilen sınıflar, uygun öğrenme ortamları ve materyallerle her öğrencimizin öğrenme stiline göre yöntem ve teknikler uygulayarak öğrencilerimizin kendi potansiyellerini açığa çıkarmalarına yardımcı olarak, yeni beceriler kazanmalarına da imkân sunulur.
Öncelikle kendisi ve çevresiyle barışık, sağduyulu, başkalarının düşünce ve inançlarına saygılı, inançlı, ulusal ve evrensel değerlerle donanmış, gelişen ve değişen teknolojiyi yaşam biçimi haline getirmiş, üretken, bilimsel düşünen, araştıran, irdeleyen, sorgulayan, kendi kendine karar veren, kararlarının sorumluluğunu taşıyabilen, özgüveni gelişmiş, bağımsız ve özgür bireyler olarak toplumda rol almaya hazır, katılımcı bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

LGS (Liselere Giriş Sınavı) çalışmaları, 5. Sınıftan itibaren başlatılır. Tamamı yapılandırılmış derslerimiz, LGS için gerekli beceri alanlarını geliştirme noktasında öğrencilerimize katkı sağlamaktadır. Tüm derslerde; LGS için gerekli olan; okuduğunu anlama becerisi, kelime ve kavram bilgisi, matematik ve fen okuryazarlığı, bilimsel düşünme ve mühendislik becerileri konularında, sınıf seviyelerine göre yapılandırılmış, etkileşimli uygulamalar yapılır.
Ortaokul
Aslantürk Koleji