PDR Çalışmaları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Anaokulumuzda, her öğrencimizin bilişsel, duygusal, sosyal, fiziksel ve manevi gelişimini destekleyecek kapsayıcı bir rehberlik ve psikolojik danışmanlık yaklaşımı uygulanır. Öğrencilerimizin gelişim özellikleri dikkate alınarak okula yeni başlayan öğrencilerimiz için okula uyum, eğitim ortamına karşı olumlu duygu geliştirme, kendini tanıma ve geliştirme, sosyal beceri kazanımı, kişiler arası iletişimi geliştirme, kariyer algısı geliştirme kazanımları ile bireysel ve grup çalışmaları yürütülür.
Öğrencilerimizin okul ve sınıf içi davranışlarını, akran ilişkilerini, bilişsel ve manevi gelişimlerini gözlemlemek adına okul içindeki alanlarda bireysel gözlem ve değerlendirme çalışmaları yapılır.
Öğrencilerimizi tanıma, gelişimsel özelliklerini takip etme ve ihtiyaç alanlarında gerekli desteği sağlamak için çeşitli performans testleri ve envanterleri uygulanır. Öğrencilerimizin ilkokula hazırbulunuşluklarını değerlendirme amacıyla sene sonunda okul olgunluk testi uygulanır.

Kariyer Planlama
Öğrencilerimize hedefin önemini aktarmak ve kariyer algılarını geliştirmek amacıyla sene içinde mesleki tanıtımlar, ilgi ve yeteneklerini keşfetmeye yönelik test-envanter uygulamaları, yeteneklerine uygun yönlendirme çalışmaları yürütülür. Her öğrencimiz, hedeflerini belirleme ve hedefleri ile ilgili gerekli çalışmaları yapma konusunda desteklenir.
8.sınıf öğrencilerimiz bir üst öğretim kurumu hakkında bilgi verilerek sınavlara hazırlık sürecinde desteklenir. LGS’den sonra tercih döneminde gerekli bilgilendirmeler ve yönlendirmeler yapılır. Bunun yanı sıra, sınıf ve branş öğretmeni değerlendirmeleri ile öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri keşfedilerek velilerimize yönelik gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler de yapılmaktadır.
Okula yeni başlayan ve ara sınıflarımıza nakil ile gelen öğrencilerimize yönelik okul ve sınıf içi uyum çalışmalarında rehberlik birimimiz tarafından destek verilir.
Yıl boyunca her öğrenci ve velimizle birebir görüşmeler yapılmaktadır.
Ortaokul’da
Rehberlik Birimi, okul-veli-öğrenci üçgeninde iletişimi artırmak, sorunlara hızlı ve kalıcı çözümler üretmek, öğrencinin eğitim-öğretim hayatına daha iyi konsantre olmasını kolaylaştırmak amacıyla ortak bir anlayış çerçevesinde çalışmaktadır.
Öğrenci Görüşmeleri
Öğrencimizle rehberlik görüşmelerimiz, bireysel görüşme ve grup görüşmeleri şeklinde yapılmaktadır. Bu görüşmelerle öğrencilerimizi bireysel, eğitsel ve mesleki rehberlik yönünden desteklemeye gayret gösterilir.
Görüşmelerimizde öğrencimizin yaşına uygun olarak görülebilen duygusal, sosyal, kişisel anlamdaki sorunlarıyla ilgili çalışmalar yapılmaktadır.
Öğrencimizin zamanını planlamasını, etkili ders çalışma alışkanlıklarını kazanmasını ve öğrenme stillerine uygun metotların farkına varmasını sağlayıcı, sınavlara hazırlanma sürecinde destek verici ve akademik başarısını artırıcı çalışmalar yapılmaktadır.

Veli Görüşmeleri
Velimizle bireysel görüşmeler yapılmaktadır. Bu görüşmelerde öğrencimizin gelişim dönemi ve özellikleri, akademik başarısı, ilgi-yetenekleri ile ilgili bilgi paylaşımında bulunulmaktadır. Okul-aile-öğrenci işbirliği sağlıklı bir şekilde yürütülmektedir.

Anket, Test, Envanterler
Öğrencimizi tanımaya ve kendi farkındalığını kazanmasını sağlamaya yönelik sene içerisinde planladığımız anket, test ve envanterler uygulanmaktadır. Uyguladığımız bazı test ve envanterlerimiz ile;
Öğrencimizi daha iyi tanımayı
Öğrenme özelliklerini tespit etmeyi ve buna uygun çalışma becerileri kazanmasını sağlamayı
Öğrencimizin dikkatini ölçerek, geliştirici çalışmalarda bulunmayı
Öğrencimizin mizaç tipi ve özelliklerini tespit etmek ve mizacına uygun çalışmalarda bulunmayı
Öğrencimizin ilgi ve yeteneklerini tespit ederek onları ilgi alanlarına yönlendirmeyi hedeflemekteyiz.
 

Öğrenci Seminer Çalışmaları
 Verimli Ders Çalışma Teknikleri, Zaman Yönetimi, Bilinçli Teknoloji Kullanımı, Öğrenme Stilleri, Ergenlik ve Gelişim Dönemi Özellikleri, Hijyen, LGS Motivasyon, Sınav Stratejileri ve Test Çözüm Teknikleri, Sınav Kaygısı, Nefes Egzersizleri, Arkadaş İlişkileri vb. birçok konuda seminer çalışmaları yapılmaktadır.

Veli Seminer Çalışmaları
Öğrencimizin gelişim dönemleri dikkate alınarak ihtiyaç duyulan konularla ilgili velilerimize seminer ve atölye çalışmaları süreç içerisinde yapılmaktadır. (Bilinçli Teknoloji Kullanımı, Mahremiyet, Gelişim Dönemi Özellikleri)

LGS Çalışmaları
Sınav hazırlık sürecinde öğrencimizin takip ve kontrolü, deneme sınavlarının değerlendirilmesi, motivasyon çalışmaları, sınav sisteminin tanıtımı ve bir üst öğretim kurumlarının tanıtılması, öğretmen-öğrenci-aile iş birliği ile yapılmaktadır. Ayrıca öğrencimize tercih ve yerleştirme sürecinde de gerekli destek verilmektedir. 
Rehberlik Birimi olarak yıl boyu öğrencimizin ilgi ve yeteneklerini, akademik başarısını, sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar, okul-aile-öğrenci iş birliği ile yürütmeye özen gösterilmektedir.
 
Kişisel Rehberlik
1. Okula uyum
2. Olumlu benlik algısı geliştirme
3. Özgüven
4. İletişim becerileri ve empati kurabilme
5. Öfke kontrolü
6. Stresle başa çıkma
7. Arkadaş ilişkileri
8. Akran baskısı
9. Aile içi iletişim
10. Problem çözme becerileri
11. Karar verme süreçleri
12. Kişilik testleri uygulama
13. Mizaca yönelik çalışmalar
14. Öğrenci – veli seminerleri


Eğitsel Rehberlik
1. Planlama ve organizasyon becerileri
2. Öğrenme stilleri
3. Çoklu zeka uygulamaları
4. Zaman yönetimi
5. Sınav kaygısı
6. Verimli ders çalışma alışkanlıkları
7. Dikkat çalışmaları
8. Akıl ve zeka oyunları kulübü
9. Öğrenci – veli seminerleri
10. YKS çalışmaları


Mesleki Rehberlik
1. İlgi ve yetenekleri tanıma
2. Ders seçimi
3. Meslek seçimi
4. Meslek tanıtımları
5. Kariyer planlama
6. Üniversite gezileri ve tanıtımları
7. Yurt dışı eğitim
8. Öğrenci – veli seminerleri
9. Tercih dönemi çalışmaları

PDR Çalışmaları
Aslantürk Koleji